Projecte educatiu

Obaido neix com una entitat d’educació no formal que creu fermament en el compromís d’una societat més igualitària. Partim d’una planificació centrada en la persona que la vinculi de forma activa al projecte de lleure que proposem i a la societat que l’envolta.


Ens definim com una associació oberta i en continua construcció, oferint una alternativa realista i responsable de lleure adaptat a Badalona, amb l’objectiu de créixer i apostar per una ciutat inclusiva.


La tasca social que es planteja l’entitat parteix del respecte per la individualitat, descobrint i potenciant les capacitats de cadascuna de les persones que en formen part. Som una entitat que es defineix com un espai segur i agradable per a tots i totes, on la comunicació, l’estructuració i l’anticipació esdevenen un pla d’acció i intervenció professional i adaptada a la persona.


Ens brindem a treballar per la socialització dels infants i a proporcionar un entorn cooperatiu i d’aprenentatge per ells i per les seves famílies.


Obaido lleure per a tu.


obaidoassociacio@gmail.com

Los símbolos pictográficos utilizados son propiedad del Gobierno de Aragón y han sido creados por Sergio Palao para ARASAAC (http://www.arasaac.org), que los distribuye bajo Licencia Creative Commons BY-NC-SA.