ACTIVITATS

L'ESPLAI

Dissabte al matí de 9 a13h

escapa't

Sortida de cap de setmana

mou-te i crea!

Activitat per infants de 5 a 12 anys

habilitats socials

Activitat per joves de 12 a 18 anys

espai famílies

Creació d'un espai de debat i suport entre famílies

GRUPS BOMBOLLA

Segons el que estableixi la normativa en el moment de la realització de l'activitat.

RENTAT DE MANS

Es realitzarà un rentat de mans de forma periòdica, a l´inici i final de cada activitat, amb aigua i sabó o amb solucions hidroalcohòlica que estaran disponibles tant en espais interiors com exteriors.

US DE MASCARETES

L’ús de les mascaretes és obligatori per tot l'equip de monitoratge. Els infants de més de 6 anys també l'han de dur, sempre que sigui possible.

GRUPS DE CONVIVÈNCIA

Durant els esmorzars, es mantindran els grups de convivència amb la distància pertinent.

DISTÀNCIA DE SEGURETAT

Les instal·lacions i els espais estan preparats per poder garantir la distància mínima, i es vetllarà perquè es compleixi, sempre que sigui possible.

NETEJA I DESINFECCIÓ

S'assegurarà la neteja i desinfecció constant i pautada de totes les superfícies, espais i materials.

ESPAIS DE LES ACTIVITATS

Prioritzem les activitats a l'aire lliure sempre que es pugui. Les que hagin de ser interiors, es realitzaran en espais grans i ventilats.

TEMPERATURA

Es prendrà la temperatura l'inici de la jornada a tots els monitors i infants i es tindrà un registre.

obaidoassociacio@gmail.com

Los símbolos pictográficos utilizados son propiedad del Gobierno de Aragón y han sido creados por Sergio Palao para ARASAAC (http://www.arasaac.org), que los distribuye bajo Licencia Creative Commons BY-NC-SA.