Missió

- Treballar per la inclusió real a partir dels interessos i motivacions dels infants i joves.

- Oferir un espai propi per tots aquells infants o joves que requereixin un lleure més específic.

- Oferir formació i assessorament pel que fa a l’atenció a la diversitat.

- Facilitar un espai de trobada i participació entre famílies.

Visió

- Crear un espai d’atenció integral per infants i joves amb necessitats específiques de suport i les seves famílies.

- Formar part d'una xarxa d’entitats i serveis inclusius, fent de nexe entre aquestes entitats i les persones que atenem.

- Fer de Badalona una ciutat inclusiva.

- Fomentar un lleure adequat per a tothom i fer possible la inclusió de les persones amb necessitats específiques de suport a qualsevol esplai o entitat de la ciutat.

Valors

Inclusió:

- Promoure el respecte per la diversitat i fomentar la igualtat d’oportunitats per a totes les persones mitjançant un treball col·laboratiu amb les diferents entitats i serveis de la ciutat. “Ser iguals, vol dir ser igual de diferents”

Centrat en la persona:

- Basar la nostra actuació en les capacitats i les necessitats de cada persona partint dels seus interessos. Oferint el suport individualitzat que cada persona requereixi en cada moment.

Responsabilitat social:

- Compromís constant per oferir a la societat informació adequada per fer visible el col·lectiu i així contribuir a fer arribar els valors per fomentar els drets humans.

Compromís ètic:

- Dirigim les nostres accions a beneficis socials col·lectius i no individuals, per mitjà d’accions sostenibles.

Transparència:

- Sobre la gestió de l’Associació tant pel que fa a la part econòmica com personal. Adoptant mesures comunicatives accessibles i efectives.

Professionalitat:

- Treballem en equip per tal de tenir una visió heterogènia i amplia i, així, poder oferir suports de qualitat i de manera eficient. Entenem la diversitat de l’equip com una font de creixement per a l’Associació.

Capacitat d’adaptació:

- Intentem innovar en cada un dels nostres projectes incorporant les eines necessàries per a cada situació. Partim d’un esperit crític i reflexiu per tal d’orientar la nostra tasca cap a un aprenentatge constant.