l'ESPLAI D'OBAIDO

Aquest projecte consisteix a realitzar activitats de lleure i oci dirigit a infants i joves, a partir de 5 anys. Es realitza durant tot el curs (des d'octubre fins al juny) amb una periodicitat quinzenal.

L'organització i l'estructuració d'aquestes activitats anirà en funció del grup d'edat, capacitats i interessos dels infants i joves.

dades generals

  • Horari: de 9/9,30 a 13/13.30h (entrada esglaonada per grups)

  • Edat: 5 - 18 anys

  • Localització: Entorn de Badalona (el lloc concret es determinarà segons el grup d'infants o joves).

  • Punt de trobada: La Mussara

  • Preu: 80€ al trimestre!

Calendari 2n trimestre.pdf

obaidoassociacio@gmail.com

Los símbolos pictográficos utilizados son propiedad del Gobierno de Aragón y han sido creados por Sergio Palao para ARASAAC (http://www.arasaac.org), que los distribuye bajo Licencia Creative Commons BY-NC-SA.